Na naszych forach pomagają konsultanci - eksperci w dziedzinie dotacji

Najaktywniejsi eksperci

    Brak wypowiedzi ekspertów na forum

Forum dowiedz się więcej, zadaj pytanie, podpowiedz innym

Skorzystaj z wyszukiwarki lub przeszukaj kategorie, by znaleźć odpowiedzi na Twoje pytania. Możesz także zadać swoje pytanie

 
ODPOWIEDZ
Forum » Dotacje »

Wzór na konkurencj? 1.4 (3)

ita55
link do posta | zgłoś nadużycie

Dodane: 01.09.2015 12:08

Witam,

 

mam pytanie odno?nie dotacji unijnych, a dok?adniej do jednego programu "wzór na konkurencj? 1.4". Czy mia? kto? z tym do czynienia czy chocia?by s?ysza? jakie? opinie na ten temat?

odpowiedz | cytuj

Priorconsulting
link do posta | zgłoś nadużycie

Dodane: 01.09.2015 12:16

Witam,

znamy ten temat.

B?dziemy realizowa? projekty w ramach tego naboru.

 

O szczegó?y zapraszam do kontaktu

 

biuro@priorconsulting.pl

odpowiedz | cytuj

PCZEK doradztwo Eskpert
link do posta | zgłoś nadużycie

Dodane: 11.09.2015 13:20

 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

o? priorytetowa I: Przedsi?biorcza Polska Wschodnia

dzia?anie 1.4 Wzór na konkurencj?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

155 000 000,00 z?

Wnioskodawca musi realizowa? projekt na terenie województw Polski Wschodniej. 

Nabór od 20 pa?dziernika do 30 grudnia 2015 r. 

Koszty kwalifikowalne obejmuj? koszty us?ug doradczych ?wiadczonych przez doradców zewn?trznych zwi?zanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 000 z?.

 

Maksymalna intensywno?? dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Osobi?cie nie zajmuj? si? konkursami POPW, ale mog? skontaktowa? z oddzia?em w Polsce Wschodniej.

www.dotacje-exportgroup.pl

Pozdrawiam 

Przemys?aw Czernik

odpowiedz | cytuj

MaciejZ
link do posta | zgłoś nadużycie

Dodane: 29.10.2015 10:42

Osobi?cie mog? poleci? Supre Serwis. Pomogli nam pozyska? dofinansowanie z UE na B2B i ERP

odpowiedz | cytuj