Na naszych forach pomagają konsultanci - eksperci w dziedzinie dotacji

Najaktywniejsi eksperci

    Brak wypowiedzi ekspertów na forum

Forum dowiedz się więcej, zadaj pytanie, podpowiedz innym

Skorzystaj z wyszukiwarki lub przeszukaj kategorie, by znaleźć odpowiedzi na Twoje pytania. Możesz także zadać swoje pytanie

 
ODPOWIEDZ
Forum » Klasyfikacja MŚP »

Jak obliczyć liczbę pracowników? (1)

Bogdan Malicki
link do posta | zgłoś nadużycie

Dodane: 08.05.2010 21:56

Jak oblicza się liczbę pracowników potrzebną do określenia statusu przedsiębiorstwa? Jaka formę umowy musi mieć pracownik żeby go uwzględnić? Czy właściciel jest również wliczany do zatrudnienia?

odpowiedz | cytuj

Joanna3
link do posta | zgłoś nadużycie

Dodane: 08.05.2010 21:57

Podczas ustalania poziomu zatrudnienia stosuje się roczną jednostkę roboczą (RJR)czyli liczbę pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku referencyjnego, który jest brany pod uwagę. Podając pułap zatrudnienia podajemy liczbę zatrudnionych osób w przeliczeniu na RJR. Jeśli osoba pracowała w niepełnym wymiarze godzin lub nie przepracowała pełnego roku, RJR podawane jest jako ułamek proporcjonalnie do tych dwóch wielkości. Wielkość zatrudnienia oblicza się sumując RJR dla poszczególnych osób.
Odnośnie drugiego i trzeciego pytania.
Zgodnie z definicja przyjętą przez Komisję Europejską do osób zatrudnionych zalicza się:
a) pracowników
b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego
c) właścicieli – kierowników
d) partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i osiągających z niego korzyści finansowe
Przy odpowiedzi na drugie pytanie warto odnieść się do Kodeksu Pracy, który podaje nam definicję pracownika jako osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Wynika z tego jako pracowników należy uwzględniać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a naw przypadku umów cywilno-pranych (np. umowy o dzieło czy zlecenia) już nie. Do pułapu zatrudnienia nie wlicza się również pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym i bezpłatnym oraz praktykantów.
Odpowiedź na trzecie pytanie jest w tym momencie jasna, etat kierownika, właściciela jest również wliczany do poziomu zatrudnienia.
Podczas ustalania poziomu zatrudnienia stosuje się roczną jednostkę roboczą (RJR)czyli liczbę pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku referencyjnego, który jest brany pod uwagę. Podając pułap zatrudnienia podajemy liczbę zatrudnionych osób w przeliczeniu na RJR. Jeśli osoba pracowała w niepełnym wymiarze godzin lub nie przepracowała pełnego roku, RJR podawane jest jako ułamek proporcjonalnie do tych dwóch wielkości. Wielkość zatrudnienia oblicza się sumując RJR dla poszczególnych osób.
Odnośnie drugiego i trzeciego pytania.
Zgodnie z definicja przyjętą przez Komisję Europejską do osób zatrudnionych zalicza się:
a) pracowników
b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego
c) właścicieli – kierowników
d) partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i osiągających z niego korzyści finansowe
Przy odpowiedzi na drugie pytanie warto odnieść się do Kodeksu Pracy, który podaje nam definicję pracownika jako osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Wynika z tego jako pracowników należy uwzględniać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a naw przypadku umów cywilno-pranych (np. umowy o dzieło czy zlecenia) już nie. Do pułapu zatrudnienia nie wlicza się również pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym i bezpłatnym oraz praktykantów.
Odpowiedź na trzecie pytanie jest w tym momencie jasna, etat kierownika, właściciela jest również wliczany do poziomu zatrudnienia.
 

odpowiedz | cytuj