Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Kto może otrzymać dotację?

Mikroprzedsiębiorca z terenów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich lub miejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)

Na jakie projekty?

Projekty których realizacja przyczyni się do:
· Wzrostu konkurencyjności gospodarczej
· Rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy
· Wzrostu zatrudnienia
na obszarach wiejskich.

Co można sfinansować?

· Zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia
· Zakup środków transportu
· Zakup komputerów i oprogramowania
· Koszty ogólne (patenty, licencje, dokumentacja techniczna)
 

Nabory wniosków na tę dotację zostały zakończone. Oczekujemy na nowe dotacje 2014-2020.


Kwota dotacji

MIN. 100 tys. ZŁ
max. 300 tys. ZŁ

Maksymalna wielkość dotacji

Dotacja - 50%
Wykres
Zobacz szczegółowe informacje dotyczące tej dotacji [ » ]
jestem zainteresowany

Jeżeli zainteresowała Cię ta dotacja, kliknij i wypełnij krótki formularz, a następnie czekaj na kontakt ze strony współpracujących z nami doradców unijnych. Twój formularz zostanie przesłany do tych z naszych doradców, którzy specjalizują się w dotacji, o której właśnie czytasz. To ważne: podaj możliwie dużo informacji, aby doradcy mogli łatwiej podjąć decyzję o kontakcie z Tobą. To Twoja szansa na fachową pomoc!

PROW 312 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Rodzaj Projektów

Dotacje można otrzymać na projekty wpływające pozytywnie na poziom zatrudnienia i przedsiębiorczości na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich. Projekt powinien dotyczyć:
· usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
· rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych
· usług dla ludności
· sprzedaży hurtowej i detalicznej
· rzemiosła lub rękodzielnictwa
· robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych
· usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem
· usług transportowych
· usług komunalnych
· przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych
· magazynowania lub przechowywania towarów
· wytwarzania produktów energetycznych z biomasy

Beneficjenci, czyli kogo to dotyczy

O dofinansowanie może starać się osoba fizyczna która prowadzi działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, czyli zatrudnia poniżej 10 osób i ma obrót nieprzekraczający w złotych równowartości 2 mln euro. Istotne jest również miejsce siedziby lub zamieszkania przedsiębiorcy. Powinno ono się znajdować na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, ewentualnie miejskiej ale wyłączając miasta powyżej 5 tys. mieszkańców. Ponadto nie może on podlegać przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie.

Wielkość i intensywność dofinansowania

1. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy wynosi 300 tys. zł.
2. Jednym z celów programu jest wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich, dlatego intensywność pomocy zależy od ilości miejsc pracy utworzonych w ramach projektu. Dokładnie:
· 100 tys. zł jeśli utworzone zostanie do 2 miejsc pracy
· 200 tys. zł jeśli utworzone zostanie do 4 miejsc pracy
· 200 tys. zł jeśli utworzone zostanie powyżej 5 miejsc pracy
Miejsca pracy należy przeliczyć na pełne etaty średnioroczne. Istotne jest, że osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, uwzględnia się w liczbie tworzonych miejsc pracy.
3. Dotacja wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych.
4. Koszty ogólne są dotowane jeśli obejmują do 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Wydatki kwalifikowane, czyli co można sfinansować

Do wydatków, które można dofinansować należą:
· Modernizacja niemieszkalnych lub zamieszkałych obiektów budowlanych (remont, przebudowa, budowa) z zakupem instalacji technicznej oraz kosztem rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych
· Koszty zagospodarowania terenu
· Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu
· Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
· Zakup środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (dla zakupu środków transportu są określone szczegółowe wytyczne, należy się z nimi zapoznać, dla poszczególnych projektów)
· Raty z tytułu leasingu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu oraz samochodów
· Koszty ogólne (np. przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, opłaty za patenty lub licencje, kierowanie robotami budowlanymi)

Kiedy, gdzie i jak składać wniosek?

Wniosek należy wypełnić w generatorze wniosków, wydrukować, podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aplikację można złożyć osobiście, przez upoważnioną osobę lub listem poleconym.
Wniosek o przyznanie pomocy może być również złożony osobiście albo przez upoważnioną do tego osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji. Biuro powiatowe przekaże wniosek niezwłocznie do właściwego oddziału regionalnego Agencji.

Pod numerem telefonu 0 800 38-00-84, w godzinach od 7.00 do 21.00 przez siedem dni
tygodnia, wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać bezpłatnie informacje o PROW 2007 –
2013.

Szczegółowe informacje na temat PROW 2007-2013 znajdują się na stronach internetowych:

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
http://www.minrol.gov.pl/

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/

Przykładowe oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

1. Województwo dolnośląskie
52-438 Wrocław, ul. Giełdowa 8
tel. (0-71) 369 74 00
e-mail: dolnoslaski@arimr.gov.pl

2. Województwo kujawsko-pomorskie
87-100 Toruń, ul. Dąbrowskiego 4
tel. (0-56) 619 83 04
e-mail: kujawsko_pomorski@arimr.gov.pl

3. Województwo lubelskie
21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65 A i B
tel. (0-81) 756 88 10
e-mail: lubelski@arimr.gov.pl
 


Do góry
jestem zainteresowany

Jeżeli zainteresowała Cię ta dotacja, kliknij i wypełnij krótki formularz, a następnie czekaj na kontakt ze strony współpracujących z nami doradców unijnych. Twój formularz zostanie przesłany do tych z naszych doradców, którzy specjalizują się w dotacji, o której właśnie czytasz. To ważne: podaj możliwie dużo informacji, aby doradcy mogli łatwiej podjąć decyzję o kontakcie z Tobą. To Twoja szansa na fachową pomoc!

Jeśli to nie jest dotacja, której poszukujesz [ « ] znajdź inną dotację

Podaj swój adres e-mail, a będziemy przesyłać Ci informacje o tej dotacji. Bądź na bieżąco z terminami naborów i innymi ważnymi informacjami. Nie chcemy przesyłać Ci niepotrzebnych wiadomości o wszystkich dotacjach, dlatego aby otrzymywać informacje jeszcze o innych wybranych dotacjach zapisz się na stronach im poświęconych.

Dokładamy wszelkich starań, by treści publikowane na naszych stronach były poprawne i aktualne. Jeśli mimo to zauważyłeś błąd - prosimy o jego zgłoszenie. Dziękujemy!