Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

RPO WM 1.7 Promocja Gospodarcza

 
KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOTACJĘ?

  • Przedsiębiorcy
  •Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
  •Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.
  •Instytucje regionalne wspierające promocję regionu.
  •Organizacje pozarządowe działające na rzecz przedsiębiorców.
  •Podmioty, które wykonują usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny.

JAKIE PROJEKTY?

W ramach Działania przewiduje się wsparcie i integrację projektów w zakresie marketingu i promocji gospodarczej regionu, mających na celu wypromowanie Mazowsza jako regionu przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii. 

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ?

•przygotowanie programów rozwoju lub promocji gospodarczej, w tym wykonanie analiz ;
•kampanie promocyjne w kraju i za granicą, koszty organizacji wydarzeń promocji regionu,organizacji i udziału w targach / imprezie wystawienniczej / misji gospodarczej ;
• zakup niezbędnego wyposażenia stanowiącego integralną część projektu;
•koszt przygotowania, uruchomienia i obsługi (w okresie trwania projektu) strony internetowej bezpośrednio związanej z kampanią promocyjną ;
•usługi informatyczne.

Nabory wniosków na tę dotację zostały zakończone. Oczekujemy na nowe dotacje 2014-2020.


Kwota dotacji

MIN. 30 tys. ZŁ
max. 150 tys. ZŁ

Maksymalna wielkość dotacji

Dotacja - 60%
Wykres
60% dofinansowania dla przedsiębiorców
Zobacz szczegółowe informacje dotyczące tej dotacji [ » ]
jestem zainteresowany

Jeżeli zainteresowała Cię ta dotacja, kliknij i wypełnij krótki formularz, a następnie czekaj na kontakt ze strony współpracujących z nami doradców unijnych. Twój formularz zostanie przesłany do tych z naszych doradców, którzy specjalizują się w dotacji, o której właśnie czytasz. To ważne: podaj możliwie dużo informacji, aby doradcy mogli łatwiej podjąć decyzję o kontakcie z Tobą. To Twoja szansa na fachową pomoc!

RPO WM 1.7 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 OPIS PROJEKTU:

Celem Działania jest wypromowanie Mazowsza jako regionu przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii. Promocja gospodarcza Mazowsza wymaga zintensyfikowania i skoordynowania działań. Efekty dotychczas podejmowanych działań promocyjnych są niewystarczające w odniesieniu do potrzeb. Wypromowanie Mazowsza jako regionu przyjaznego dla inwestorów i nowych technologii wymaga podjęcia szeregu działań promujących zarówno region, jako miejsce lokalizacji inwestycji, jak i przedsiębiorców. Do działań promujących należy zaliczyć w szczególności udostępnianie przedsiębiorcom oraz inwestorom kompleksowej i zintegrowanej informacji przestrzennej dotyczącej sposobu zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, a także jego walorów gospodarczych i przyrodniczych.


W ramach Działania przewiduje się wsparcie i integrację działań w zakresie marketingu i promocji gospodarczej regionu poprzez:
- organizację imprez oraz kampanii promocyjnych i marketingowych;
- uczestnictwo przedsiębiorców w targach, imprezach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy;
- udział w branżowych misjach gospodarczych mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych;
- budowę, rozwój i obsługę spójnego regionalnego systemu promocji regionu, jako miejsca inwestycji poprzez systemy informacji gospodarczej o regionie oraz zintegrowane bazy danych przestrzennych gromadzonych przez administrację publiczną w regionie, w tym:
- budowę i rozbudowę baz danych i systemów informacyjnych dla przedsiębiorców;
- budowę regionalnego systemu informacji o innowacjach;
- budowę systemu ofert inwestycyjnych i promocji terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą.


Przedsiębiorcy, jako beneficjenci Działania, będą mogli otrzymać dofinansowanie na:
- uczestnictwo przedsiębiorców w targach, imprezach targowo - wystawienniczych w charakterze wystawcy,
- udział w branżowych misjach gospodarczych mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych.

BENEFICJENCI:

• Przedsiębiorcy
•Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
•Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.
•Instytucje regionalne wspierające promocję regionu.
•Organizacje pozarządowe działające na rzecz przedsiębiorców.
•Podmioty, które wykonują usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny.

WIELKOŚĆ I INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA:

- 50% - w przypadku udzielania pomocy na usługi doradcze,
- 60% - w przypadku udzielania pomocy de minimis


Szczegółowy poziom dofinansowania zostanie wskazany po ogłoszeniu konkursu – www.mazowia.eu

Nie sprecyzowano maksymalnej wartości dofinansowania projektu.

WYDATKI KWALIFIKOWANE;

- przygotowanie studium wykonalności/biznes planu,
- analizy, prace studialne i ekspertyzy związane z realizacją projektu,
- zakup baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją, wydatki na stworzenie lub wdrożenie serwisów internetowych,
- przygotowanie zintegrowanych danych przestrzennych do udostępniania w ramach systemu promocji regionu,
- przygotowanie programów rozwoju lub promocji gospodarczej, w tym wykonanie analiz,
- zakup niezbędnego wyposażenia stanowiącego integralną część projektu,- wydatki na projekty pilotażowe,
- prace związane z wdrożeniem e-informacji w obszarze promocji gospodarczej,
- kampanie promocyjne w kraju i za granicą, koszty organizacji wydarzeń promocji regionu, organizacji i udziału w targach / imprezie wystawienniczej / misji gospodarczej w tym:
koszty wynajmu pomieszczeń / powierzchni wystawienniczej i sprzętu, koszty zaprojektowania i zabudowy stoiska wystawowego / ekspozycji,  koszty organizacji i obsługi potwierdzone fakturami odpowiedniego organizatora imprezy (np. oprawa multimedialna, montaż, demontaż transport stoiska, sprzątanie, podłączenie energii),  koszty zaprojektowania, przygotowania / produkcji i emisji materiałów promocyjnych, koszty reklamy,  wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna,  koszty wstępu na teren wystaw i targów,  koszty tłumaczeń (do 10% całkowitej wartości projektu),  koszty wynajęcia nośników informacyjno - reklamowych (m.in. tablic, billboardów)

Dla wnioskodawcy mającego możliwość odliczenia bądź zwrotu podatku VAT (płatnik VAT czynny) kwalifikowanymi są kwoty zakupu netto, dla pozostałych wnioskodawców kwoty brutto.

 

 


Do góry
jestem zainteresowany

Jeżeli zainteresowała Cię ta dotacja, kliknij i wypełnij krótki formularz, a następnie czekaj na kontakt ze strony współpracujących z nami doradców unijnych. Twój formularz zostanie przesłany do tych z naszych doradców, którzy specjalizują się w dotacji, o której właśnie czytasz. To ważne: podaj możliwie dużo informacji, aby doradcy mogli łatwiej podjąć decyzję o kontakcie z Tobą. To Twoja szansa na fachową pomoc!

Jeśli to nie jest dotacja, której poszukujesz [ « ] znajdź inną dotację

Podaj swój adres e-mail, a będziemy przesyłać Ci informacje o tej dotacji. Bądź na bieżąco z terminami naborów i innymi ważnymi informacjami. Nie chcemy przesyłać Ci niepotrzebnych wiadomości o wszystkich dotacjach, dlatego aby otrzymywać informacje jeszcze o innych wybranych dotacjach zapisz się na stronach im poświęconych.

Dokładamy wszelkich starań, by treści publikowane na naszych stronach były poprawne i aktualne. Jeśli mimo to zauważyłeś błąd - prosimy o jego zgłoszenie. Dziękujemy!