Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

RPO WŚ 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Kto może otrzymać dotację?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na jakie projekty?

• Prowadzące do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw regionu
• Wspierające inwestycje w zakresie ochrony środowiska
• Mające na celu tworzenie nowych i wyposażanie obecnych miejsc pracy
• Umożliwiające prezentacje ofert firm i zdobywanie kontrahentów za granica

Co można sfinansować?

• Koszty przygotowania projektu
• Zakup patentów, licencji
• Wynagrodzenia
• Zakup nieruchomości
 

Nabory wniosków na tę dotację zostały zakończone. Oczekujemy na nowe dotacje 2014-2020.


Kwota dotacji

MIN. 10 tys. ZŁ
max. 4 mln ZŁ

Maksymalna wielkość dotacji

Dotacja - 50%
Wykres
Zobacz szczegółowe informacje dotyczące tej dotacji [ » ]
jestem zainteresowany

Jeżeli zainteresowała Cię ta dotacja, kliknij i wypełnij krótki formularz, a następnie czekaj na kontakt ze strony współpracujących z nami doradców unijnych. Twój formularz zostanie przesłany do tych z naszych doradców, którzy specjalizują się w dotacji, o której właśnie czytasz. To ważne: podaj możliwie dużo informacji, aby doradcy mogli łatwiej podjąć decyzję o kontakcie z Tobą. To Twoja szansa na fachową pomoc!

RPO WŚ 1.1 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Rodzaj Projektów

Dofinansowane projekty mogą polegać na:
• budowie lub rozbudowie przedsiębiorstwa
• unowocześnieniu wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą
• wprowadzeniu innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych - nowych rozwiązań
• zakupie wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej
• wdrażaniu i upowszechnianiu technologii i produktów innowacyjnych
• dostosowaniu technologii/produktów/usług do dyrektyw unijnych
• inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza czy gospodarki odpadami w firmie
• wprowadzaniu zmian technologicznych służących ochronie środowiska, zapobieganiu i kontroli zanieczyszczeń,
• organizowaniu lub udziale w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami zagranicą,
• tworzeniu/wyposażaniu nowych miejsc pracy związanych z wytwarzaniem nowych produktów/usług lub wdrożeniem nowej technologii.

Beneficjenci, czyli kogo to dotyczy

O dotację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 6 miesięcy. Ponadto muszą one realizować inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wielkość i intensywność dofinansowania

1. To, jak wysoką dotacje może otrzymać przedsiębiorstwo zależy od jego rozmiaru. Mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na 1.5 mln dofinansowania, małe na 2.4 mln, a średnie 3 999 999 zł.
2. Minimalna wartość dofinansowania wynosi 10 000 zł.
3. Intensywność dofinansowania również zależy od rozmiaru przedsiębiorstwa. Do inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw Unia Europejska dopłaca 50% kosztów kwalifikowanych. W przypadku mikroprzedsiębiorstw poziom dofinansowania wzrasta o 10 punktów procentowych i wynosi 60%.
4. Wydatki na prace przygotowawcze mogą być dofinansowane z intensywnością do 50% faktycznie poniesionych kosztów, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Wydatki kwalifikowane, czyli co można sfinansować

• Wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej (np. studium wykonalności, dokumentacji technicznej, badania, analizy)
• Zakup nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej
• Zakup lub wytworzenie środków trwałych
• Zakup patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
• Raty leasingu
• Koszty instalacji środków trwałych
• Koszty robót i materiałów budowlanych
• Koszt organizacji/udziału w targach zagranicznych czy misji gospodarczych
• Koszty osobowe (wynagrodzenia brutto, składki na ubezpieczenia)
• Zakup środków transportu

Kiedy, gdzie i jak składać wniosek?

Wniosek należy wypełnić w generatorze wniosków, wydrukować, podpisać i złożyć w dwóch egzemplarzach papierowych i jednym elektronicznym na płycie CD/DVD wraz z wymaganymi załącznikami.
Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście, przez posłańca lub przesyłką kurierską na adres Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
 


Do góry
jestem zainteresowany

Jeżeli zainteresowała Cię ta dotacja, kliknij i wypełnij krótki formularz, a następnie czekaj na kontakt ze strony współpracujących z nami doradców unijnych. Twój formularz zostanie przesłany do tych z naszych doradców, którzy specjalizują się w dotacji, o której właśnie czytasz. To ważne: podaj możliwie dużo informacji, aby doradcy mogli łatwiej podjąć decyzję o kontakcie z Tobą. To Twoja szansa na fachową pomoc!

Jeśli to nie jest dotacja, której poszukujesz [ « ] znajdź inną dotację

Podaj swój adres e-mail, a będziemy przesyłać Ci informacje o tej dotacji. Bądź na bieżąco z terminami naborów i innymi ważnymi informacjami. Nie chcemy przesyłać Ci niepotrzebnych wiadomości o wszystkich dotacjach, dlatego aby otrzymywać informacje jeszcze o innych wybranych dotacjach zapisz się na stronach im poświęconych.

Dokładamy wszelkich starań, by treści publikowane na naszych stronach były poprawne i aktualne. Jeśli mimo to zauważyłeś błąd - prosimy o jego zgłoszenie. Dziękujemy!