Pojęcia związane z dotacjami unijnymi

Słownik dla przedsiębiorców
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 • Infrastruktura otoczenia biznesu
  wszelkie instytucje ułatwiające funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym: jednostki systemu finansowo-ubezpieczeniowego, organizacje ułatwiające nawiązywanie kontaktów gospodarczych, wspierające rozwój gospodarczy etc.
 • Innowacja marketingowa
  Obejmuje wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie / konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej.
 • Innowacja organizacyjna
  Obejmuje wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.
 • Innowacja procesowa
  Wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do innowacji procesowej zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.
 • Innowacja produktowa
  Wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Do innowacji produktowej zalicza się znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.
 • Innowacyjność
  zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno-technicznych
 • Instytucja Pośrednicząca II stopnia
  (zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: Instytucja Wdrażająca) podmiot publiczny lub prywatny, któremu na podstawie porozumienia lub umowy została powierzona, w ramach programu operacyjnego, realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów. Instytucja ta pełni funkcje instytucji pośredniczącej w rozumieniu art. 2 pkt 6 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083
 • Instytucja Zarządzająca
  w przypadku regionalnego programu operacyjnego zarząd województwa, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację programu operacyjnego
Dokładamy wszelkich starań, by treści publikowane na naszych stronach były poprawne i aktualne. Jeśli mimo to zauważyłeś błąd - prosimy o jego zgłoszenie. Dziękujemy!