Pojęcia związane z dotacjami unijnymi

Słownik dla przedsiębiorców
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 • FP
  Fundusz Pracy
 • Fundusz Poręczeń Unijnych
  fundusz powołany na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych, którego celem działania jest wspieranie polskich podmiotów i samorządów w procesie absorpcji środków Unii Europejskiej
 • Fundusz Spójności (kohezji)
  instrument ekonomiczno-polityczny Komisji Europejskiej nie należący do funduszy strukturalnych i wdrażany na poziomie wybranych państw a nie regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę m.in. wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska o dużym obszarze oddziaływania
 • Fundusze strukturalne
  zasób finansowy UE umożliwiający pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Na fundusze strukturalne w okresie programowania 2007 – 2013 składają się Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz Społeczny (EFS).
Dokładamy wszelkich starań, by treści publikowane na naszych stronach były poprawne i aktualne. Jeśli mimo to zauważyłeś błąd - prosimy o jego zgłoszenie. Dziękujemy!